Gynekológ
v Žiline

Vyšetrenia, konzultácie a poradenstvo, liečba,
sledovanie priebehu tehotenstva,
ultrazvukové vyšetrenia,
zabezpečenie operačnej liečby.

O nás

Vážené pacientky,

v súčasnej dobe každá žena potrebuje odbornú gynekologickú starostlivosť v každom veku.

V našej ambulancii kladieme veľký dôraz na to, aby sa všetky pacientky v našom zdravotníckom zariadení cítili príjemne a návšteva gynekológa nebola pre Vás stresujúcim zážitkom.

Súčasné poznatky v  medicíne idú dopredu míľovými krokmi. Moderné prístrojové vybavenie, nové diagnostické postupy a najnovšie liečebné postupy dokážu vyliečiť mnoho ochorení. Jedinou podmienkou je však včasné rozpoznanie ochorenia.
Nezabudnite, že zanedbávanie prevencie a nedodržiavanie pravidelných gynekologických prehliadok môže mať pre Vás nepríjemné dôsledky.

Veríme, že našou  odbornou  úrovňou  v starostlivosti a individuálnym prístupom ku každej pacientke uspokojíme i tie najnáročnejšie z Vás.

 

SLUŽBY NAŠEJ GYNEKOLOGICKEJ A ULTRAZVUKOVEJ AMBULANCIE

GYNEKOLÓGIA:

 • preventívna gynekologická  prehliadka vrátane vyšetrenia prsníkov (+sono vyšetrenie ženských orgánov)
 • palpačné vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie, kolposkopické vyšetrenie, onkocytologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia
 • zabezbečenie mamografického a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov
 • zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia na zistenie kostnej hustoty
 • poradenstvo a liečba  pre ženy s problémami klimaktéria, pravidelné sledovanie žien s hormonálnou substitučnou liečbou
 • diagnostika a liečba zápalov, výtokov a bolestí
 • diagnostika a sledovanie žien s poklesom rodidiel
 • diagnostika, liečba  a sledovanie žien so silným alebo nepravidelným krvácaním z rodidiel
 • sledovanie žien s únikom moča, zabezpečenie urogynek.vyšetrení a operačného alebo konzervatívneho riešenia a rehabilitácie
 • predoperačné konzultácie, príprava k operácii a pooperačná starostlivosť
 • diagnostika a liečba neplodnosti ako aj spolupráca s IVF centrom
 • spolupráca s neštátnymi ako aj štátnymi zariadeniami na operačné doriešenie gynekologických ochorení

TEHOTENSTVO:

 • diagnostika tehotnosti
 • preventívna starostlivosť o tehotné do 40.týždňa, poradenstvo
 • zabezpečenie špeciálnych vyšetrení tehotných na včasnú diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu (odber krvi, ultrazvukové vyšetrenie odber plodovej vody)
 • spolupráca s neštátnymi ako aj štátnymi zariadeniami na  doriešenie tehotenských ochorení a komplikáciií

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIA / SONO/ :

GYNEKOLÓGIA:

 • ultrazvukové vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadky, ale aj pri gynekologických ťažkostiach
 • zobrazenie vnútorných ženských pohlavných orgánov
 • diagnostika patologických stavov (cysty vaječníkov, myómy, polypy, nádory)
 • diagnostika mimomaternicovej tehotnosti
 • folikulometria (sledovanie ovulácie, sliznice maternice)
 • ultrazvukové vyšetrenie farebným dopplerom-prietok krvi v tepnách ženských orgánov
 • ultrazvukové vyšetrenie TVS /vnútorná sonografia/
 • ultrazvukové vyšetrenie TAS /cez brucho/

TEHOTENSTVO:

 • diagnostika tehotnosti
 • určenie termínu pôrodu podľa ultrazvukového vyšetrenia (najpresnejšia metóda)
 • skríningové zobrazenie plodu v 12,20,30 týždni tehotenstva
 • meranie NT
 • zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu, placenty, pupočníka, plodovej vody
 • určenie pohlavia plodu
 • odhad hmotnosti plodu
 • cervikometria (merania dĺžky krčku maternice)
 • ultrazvukové vyšetrenie farebným dopplerom- prietok krvi v pupočníku, aorta plodu, mozgové tepny plodu
 • 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie - trojrozmerné zobrazenie plodu v aktuálnom čase

 

working...
 
 
 
 
tooltip
 
showlbox